//////////

Government and Public Sector

The public sector is the part of an economy in which goods and services are produced and/or (re)distributed by government agencies. Civil servants working for government entities are public sector employees, whereas those employed by private employers not affiliated with government are

//

Bestuursrecht

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN adviseert particulieren en rechtspersonen (maatschappelijke organisaties, instellingen in de gezondheidszorg en ondernemingen) omtrent hun positie ten opzichte van de overheid en staan hen bij in zowel bestuursrechtelijke als civiele procedures.