Prawo karne

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach karnych. Adwokat Bas van Leeuwen czuwa nad zabezpieczeniem procesowych uprawnień Klienta i aktywnie działa na każdym etapie postępowania. Intensywna praca obrońcy lub pełnomocnika w toku czynności wykonywanych przez Policję lub Prokuraturę jest bardzo ważna z punktu widzenia

Prawo rodzinne

Jak napisać pozew o rozwód? Jak uzyskać alimenty od byłego małżonka? Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie? Jak uregulować kontakty z dzieckiem? Kiedy dziadkowie mogą domagać się ustalenia kontaktów z wnukiem?  Kancelaria specjalizuje się w sprawach sądowych z zakresu prawa rodzinnego: rozwód separacja podział majątku

Prawo cywilne

Specjalizacja Kancelarii to kompleksowa obsługa prawna spraw cywilnych, w szczególności prowadzenie postępowań sądowych przed sądami wszystkich instancji. Świadczymy szeroko zakrojoną pomoc prawną celem należytego zabezpieczenia interesów Klienta. dochodzenie należności na drodze przedsądowej, sądowej oraz na etapie postępowania egzekucyjnego windykacja należności: prowadzenie postępowań

Prawo administracyjne

Zapewniamy wsparcie i reprezentację Klienta na każdym etapie sprawy – począwszy od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO) bądź też inne organy odwoławcze, Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Oferta Kancelarii obejmuje m.in.: odwołanie od decyzji zażalenie na

Prawo pracy

Czy pracodawca mógł rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? Jak przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy? Kancelaria posiada doświadczenie w doradztwie w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia. reprezentacja zarówno pracodawców, jak i pracowników w sporach sądowych przed sądami oraz prowadzenie negocjacji ugodowych wypadki przy

Spory sądowe

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w zakresie prowadzonych postępowań sądowych oraz na etapie postępowań egzekucyjnych. Świadczymy pomoc prawną w zakresie postępowań cywilnych, gospodarczych i karnych we wszystkich instancjach. Reprezentując Klientów w celu sprawnego odzyskania ich należności, do każdej sprawy podchodzimy

Prawo gospodarcze

Obsługujemy podmioty gospodarcze i na bieżąco chronimy ich interesy. stała lub okresowa obsługa prawna dla przedsiębiorców kompleksowe doradztwo prawne (prawo cywilne, prawo spółek, prawo pracy, prawo administracyjne i prawo podatkowe) przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umowy udział w negocjacji umów (umowa sprzedaży, dostawy,

Odszkodowania i windykacja

Posiadamy bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań z tytułu szkody na osobie i szkody rzeczowej. Kancelaria z sukcesami reprezentuje i wspiera Klientów na etapie postępowania likwidacyjnego przed towarzystwami ubezpieczeń, a także na etapie sądowym. Świadczymy pomoc prawną przy dochodzeniu naprawienia szkód wynikających z