Uncategorized

Genel şartlar

§1. Tanımlar §1.1. VAN LEEUWEN LAW FIRM (I.L.A.C. ADVOCATUUR EN CONSULTANCY B.V.):  limited şirketi ve sınırlı sorumluluk hukuki hizmetleri vermektedir (“VAN LEEUWEN LAW FIRM”). §1.2. Müvekkil: gerçek kişi veya tüzel kişi olarak VAN LEEUWEN LAW FIRM’yi işlerini yürütmek üzere görevlendiren kişidir. §1.3. Ücret: VAN LEEUWEN LAW FIRM tarafından yapılan çalışmalar kapsamında Katma Değer Vergisi (BTW) ve ödemeler hariç sözleşme kapsamında yapılan iş için müşteri VAN LEEUWEN LAW FIRM. §1.4. Ödemeler: Çalışmaların yürütülmesi esnasında El Hanönü’ce tarafından yapılan tüm masraflar, sınırlayıcı: Mahkeme harçları; Tanıklar ve uzmanlar; Kamu kayıtlarından belgelerin çıktıları; Uluslararası faks ve uluslararası telefon görüşmeleri; Mahkeme tarafından görevlendirilen bölge mahkemelerince görülen davalarda yer alma

Read More