Civiele Zaken | News & Insights

Met de ontvangst van een dagvaarding is voor u de gerechtelijke fase in het incassoproces gestart. Wat nu?

//

Met de ontvangst van een dagvaarding is voor u de gerechtelijke fase in het incassoproces gestart. Indien u het niet eens bent met de tegen u ingestelde vordering, heeft u de mogelijkheid om uw verweer aan de rechtbank kenbaar te maken. U kunt uiterlijk één dag voor de zitting een schriftelijk antwoord (in tweevoud) indienen bij de Griffie. In een schriftelijk antwoord dient u duidelijk de redenen te vermelden waarom u het niet eens bent met de vordering. Eventuele bewijsstukken (zoals bijvoorbeeld betalingsbewijzen) dient u direct bij uw antwoord in te leveren. Verder is het van belang dat u op

Read More

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder u een vonnis overhandigd. Wat nu?

//

Zojuist heeft de gerechtsdeurwaarder u een vonnis overhandigd. De gerechtsdeurwaarder heeft daarmee het vonnis aan u ‘betekend’. In het vonnis heeft de rechter u veroordeeld tot betaling. Het kan zijn dat de rechter u ook nog andere verplichtingen of verboden heeft opgelegd. Deze overhandiging van het vonnis door de gerechtsdeurwaarder heeft tot doel om u in kennis te stellen van het vonnis en de daarin opgenomen veroordeling. Daarnaast wordt u door de deurwaarder opgeroepen (er wordt ‘bevel gedaan’) deze veroordeling na te komen.

Read More

Conflict met  energiemaatschappij

///

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat u terzijde bij (oplopende) conflicten met een energiemaatschappij.  De meeste van deze conflicten hebben betrekking op de afsluiting, levering of tarieven van gas, elektriciteit en stadsverwarming.   Ook kunnen er tussen partijen conflicten bestaan over:  de kwestie of er überhaupt een overeenkomst met de energiemaatschappij rechtsgeldig tot stand gekomen is;  de kwestie of u ooit enige contract-bevestiging van de energiemaatschappij ontvangen heeft;  de kwestie of u überhaupt een betalingsverplichting heeft jegens de energiemaatschappij; en  de kwestie of u überhaupt in de gelegenheid bent gesteld tot enige betaling over te gaan.  Daarnaast kunnen er tussen partijen conflicten bestaan over:   (on)terechte (automatische) incasso’s; en   verrekeningen met

Read More

Conflict met Internetprovider

///

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat u terzijde bij (oplopende) conflicten met Internetproviders.   De meeste van deze conflicten hebben betrekking op:  a) de werking van het netwerk;   b) de kwaliteit van de internetverbinding;  c) de afsluiting van internet;  d) de dienstverlening van de provider; en  e) de hoogte van rekeningen.  Ook kunnen er tussen partijen conflicten bestaan over:  de kwestie of er überhaupt een overeenkomst met de Internetprovider rechtsgeldig tot stand gekomen is;  de kwestie of u ooit enige contract-bevestiging van de Internetprovider ontvangen heeft;  de kwestie of u überhaupt een betalingsverplichting heeft jegens de Internetprovider; en  de kwestie of u überhaupt in de gelegenheid bent gesteld tot enige betaling over te gaan.  Daarnaast kunnen

Read More

Conflict met kabelbedrijf

///

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat u terzijde bij (oplopende) conflicten met kabelbedrijven. Dit betreffen bedrijven die de consument alleen van televisie voorzien.   De meeste van deze conflicten hebben betrekking op:  uw abonnement op radio entelevisie;   de aanvraag van radio en televisie; en   de levering van radio entelevisie.  Ook kunnen er tussen partijen conflicten bestaan over:  de kwestie of er überhaupt een overeenkomst met het kabelbedrijf rechtsgeldig tot stand gekomen is;  de kwestie of u ooit enige contract-bevestiging van het kabelbedrijf ontvangen heeft;  de kwestie of u überhaupt een betalingsverplichting heeft jegens het kabelbedrijf; en  de kwestie of u überhaupt in de gelegenheid bent gesteld tot enige betaling over te

Read More

Conflict met telecombedrijf

///

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN staat u terzijde bij (oplopende) conflicten met aanbieders van vaste of mobiele telecommunicatiediensten.   De meeste van deze conflicten hebben betrekking op:   de kwaliteit van de telefoonverbinding;   de werking van het telefoonnetwerk, waardoor uw aansluiting niet goed werkt;  het Internet op uw mobiele telefoon;  het bellen via het internet; en   de hoogte van uw telefoonrekening.   Ook kunnen er tussen partijen conflicten bestaan over:  de kwestie of er überhaupt een overeenkomst met het Telecombedrijf rechtsgeldig tot stand gekomen is;  de kwestie of u ooit enige contract-bevestiging van het Telecombedrijf ontvangen heeft;  de kwestie of u überhaupt een betalingsverplichting heeft jegens het Telecombedrijf; en  de

Read More

Gedagvaard door Direct Pay Services B.V.?

///

Wie is Direct Pay Services B.V.? Direct Pay Services B.V. is een incassobureau, welke bekend staat om zijn grote hoeveelheid dagvaardingen, welke zij jaarlijks bij de gerechten aanbrengt. Dit mede, omdat Direct Pay Services B.V. veel vorderingen opkoopt van andere bedrijven. Dagvaarden Vrijwel ieder bedrijf krijgt wel een keer te maken met debiteuren, die hun rekening niet kunnen of willen betalen. Via een gerechtelijke procedure kan dan vaak alsnog betaling worden afgedwongen. Het blijkt dat Direct Pay Services B.V. bewust een gang naar de rechter maakt om de schuldenaren maximaal onder druk te zetten. Na een behaald vonnis wordt de druk nog verder opgevoerd middels het leggen van beslag.

Read More