In-depth legal articles and blogs

De invloed van de Europees communautaire rechtsorde op de Nederlandse en Belgische particuliere recherchebranche.

//

De Europese communautaire rechtsorde heeft grote invloed op het functioneren van in een lidstaat gevestigde recherchebureaus die in een andere lidstaat willen rechercheren. Ten aanzien van hun rechercheactiviteiten kan de dienstontvangende lidstaat haar nationale aan de particuliere recherchebranche gerelateerde regelgeving omtrent het toepassingsgebied, de toepasbare beroepsregels, de vergunningplicht, de vestigingsplicht en de legitimatieplicht en de diploma-eisen niet zonder meer opleggen aan een uit de andere lidstaat afkomstig particulier recherchebureau dat op haar grondgebied wil rechercheren.

Read More

De Franse Particuliere Recherchebranche

//

Toepassingsgebied In Frankrijk wordt de private recherche geregeld in:  a) Loi réglementant les activités privées de sécurité (Loi nº83-629 du 13 juillet 1983), version consolidée au 24 janvier 2006. b)  Décret pris pour l’application de la Loi nº83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l’aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées (Décret nº2005-1123). EG/EEROp grond van art. 20, 2de al., sub b Loi nº83-629 is ook een natuurlijke of rechtspersoon die een vestigingsplaats heeft in een andere EG-lidstaat of een staat deel uitmakend van

Read More

De Spaanse Particuliere Recherchebranche

//

ToepassingsgebiedIn Spanje wordt de private recherche geregeld in: a) Ley 23/1992 de 30 de julio, de Seguridad Privada (Ley 23/1992)b) Real Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (Real Decreto 2364/1994). In art. 1.2 Ley 23/1992 wordt bepaald dat “detectivos privados” vallen onder de de categorie van “Empresas de seguridad”, dientengevolge de bepalingen in zowel de Ley 23/1992 als de Real Decreto 2364/1994 die betrekking hebben op beveiligingsbedrijven, dus ook betrekking hebben op de private recherchewerkzaamheden, tenzij de wetgever in een artikel specifiek afwijkt.  Vergunningplicht De vergunninggebondenheidIn Spanje wordt de vergunninggebondenheid voor

Read More

De Duitse Particuliere Recherchebranche

//

ToepassingsgebiedIn Duitsland wordt de private recherche geregeld in: a) Verordnung über das Bewachungsgewerbe van 7 december 1995 (ook wel: Bewachungsverordnung, afgekort: BewachV)b) Gewerbeordnung van 21 juni 1869 (afgekort: GewO)c) Berufsbildungsgesetz van 23 maart 2005 (afgekort: BBiG) N.B. De BewachV is slechts van toepassing op winkeldetectives. Andere typen private detectives vallen niet onder deze wet.  Vergunningplicht De vergunninggebondenheidIn Duitsland kent men slechts een vergunninggebondenheid voor winkeldetectives. Deze vergunninggebondenheid wordt geregeld in §34a Gewerbeordnung van 21 juni 1869 (GewO). Op grond van §34a lid 1, 1ste volzin j° 5de volzin, sub 2 GewO behoeft een winkeldetective een Erlaubnis (=vergunning) van de bevoegde autoriteiten.N.B.

Read More

De Belgische Particuliere Recherchebranche

//

Toepassingsgebied In Duitsland wordt de private persoonsbeveiliging geregeld in:a) Verordnung über das Bewachungsgewerbe van 7 december 1995 (ook wel: Bewachungsverordnung, afgekort: BewachV)b) Gewerbeordnung van 21 juni 1869 (afgekort: GewO)c) Berufsbildungsgesetz van 23 maart 2005 (afgekort: BBiG) Vergunningplicht De vergunninggebondenheidIn Duitsland wordt de vergunninggebondenheid voor persoonsbeveiligers geregeld in §34a Gewerbeordnung van 21 juni 1869 (GewO). Ingevolge §34a lid 1, 1ste volzin GewO wordt bepaald, dat iemand die beroepsmatig het leven of het eigendom van derden bewaken wil, een Erlaubnis (=vergunning) nodig heeft van de bevoegde autoriteiten.  Anzeigepflicht ex §14 GewOAlvorens men een Erlaubnis aanvragen kan, dient men de bewakingsonderneming in het

Read More

De Duitse Veiligheidsbranche

//

Toepassingsgebied In Duitsland wordt de private persoonsbeveiliging geregeld in:a) Verordnung über das Bewachungsgewerbe van 7 december 1995 (ook wel: Bewachungsverordnung, afgekort: BewachV)b) Gewerbeordnung van 21 juni 1869 (afgekort: GewO)c) Berufsbildungsgesetz van 23 maart 2005 (afgekort: BBiG) Vergunningplicht De vergunninggebondenheidIn Duitsland wordt de vergunninggebondenheid voor persoonsbeveiligers geregeld in §34a Gewerbeordnung van 21 juni 1869 (GewO). Ingevolge §34a lid 1, 1ste volzin GewO wordt bepaald, dat iemand die beroepsmatig het leven of het eigendom van derden bewaken wil, een Erlaubnis (=vergunning) nodig heeft van de bevoegde autoriteiten.  Anzeigepflicht ex §14 GewOAlvorens men een Erlaubnis aanvragen kan, dient men de bewakingsonderneming in het

Read More

De Belgische Veiligheidsbranche

//

ToepassingsgebiedIn België wordt de private persoonsbeveiliging geregeld in:1) Wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid;2) Koninklijk Besluit van 21 mei 1991 betreffende het verlenen van vergunningen aan bewakingsondernemingen of interne bewakingsdiensten, gewijzigd door het Koninklijk Besluit van 15 juli 1992 en het Koninklijk Besluit van 13 juni 2002 betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een verklaring van een erkenning als beveiligingsonderneming;3) Koninklijk Besluit van 24 mei 1991 tot vaststelling van de regels aangaande de procedure tot schorsing of intrekking van de vergunningen of erkenningen bepaald in de wet van 10 april 1990 (…);4)

Read More

De Portugese Veiligheidsbranche

//

Toepassingsgebied In Portugal wordt de private persoonsbeveiliging geregeld in: a) Decreto-Lei n.º 35/2004, de 21 de Fevereiro, que regula a actividade de segurança privada (Decreto-Lei n.º 35/2004);b) Decreto-Lei nº 198/2005 de 10 de Novembro de 2005, interpreta o Decreto-Lei n.º 35/2004, de 21 de Fevereiro, relativo ao exercício da segurança privada, e clarifica o regime aplicável a nacionais de outros Estados membros da União Europeia (Decreto-Lei nº 198/2005).  De basis voor de private persoonsbeveiliging treft men aan in artigo 1˚ (3)(a) j˚ artigo 2˚ (1)(b) Decreto-Lei n.º 35/2004.  Vergunningplicht De vergunninggebondenheid In Portugal wordt de vergunninggebondenheid geregeld in Decreto-Lei n.º

Read More

De Monegaskische Veiligheidsbranche

//

ToepassingsgebiedIn Monaco wordt de private persoonsbeveiliging geregeld in:a) Loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens (Loi n° 1.264 du 23 décembre 2002); enb) Ordonnance Souvraine n° 15.699 du 26 février 2003 fixant des conditions d’application de la loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 relative aux activités privées de protection des personnes et des biens (Ordonnance Souvraine n° 15.699 du 26 février 2003) Vergunningplicht De vergunninggebondenheidIn Monaco wordt de vergunninggebondenheid geregeld in de Loi n° 1.264 du 23 décembre 2002 en de Ordonnance Souvraine n° 15.699 du 26 février

Read More

De Spaanse Veiligheidsbranche

//

ToepassingsgebiedIn Spanje wordt de private persoonsbeveiliging geregeld in:a) Ley 23/1992 de 30 de julio, de Seguridad Privada (Ley 23/1992)b) Real Decreto 2364/1994 de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada (Real Decreto 2364/1994). Vergunningplicht De vergunninggebondenheidIn Spanje wordt de vergunninggebondenheid voor beveiligingsorganisaties geregeld in Ley 23/1992 en Real Decreto 2364/1994. De basis voor de vergunninggebondenheid voor private persoonsbeveiliging vindt men in art. 1 lid 1 j° 5 lid 2 j° Ley 23/1992 en art. 1 lid 1, sub b Real Decreto 2364/1994. Ex art. 7.1 j° 1.1 j° 5.1 sub b Ley 23/1992 en art.

Read More

1 2 3 5