Sprawy Pro Bono

Kancelaria świadczy sądową i pozasądową pomoc prawną z urzędu dla osób najbiedniejszych i spełniających kryteria przewidziane ustawą. Ponadto, jeżeli sprawa z uwagi na jej możliwy zakres oddziaływania, znaczenie społeczne lub wpływ na system prawa zostanie uznana za szczególnie ważną, Kancelaria podejmie się prowadzenia sprawy pro bono. eśli Państwa zarobki są poniżej limitu ustawowego, można ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na pomoc prawną. Oznacza to, że państwo Holenderskie opłaca część lub całość kosztów Twojego adwokata. Wówczas pozostanie tylko do uiszczenia osobisty wkład, który my Państwu przekażemy. Aby dowiedzieć się, czy Państwa dochody są poniżej limitu ustawowego, proszę odwiedzić stronę internetową Rady Pomocy Prawnej (www.rvr.org) . Jest to organ, który zajmuje się rozważeniem wniosków o dofinansowanie na pomoc prawną. Jeśli Państwu nie przysługuje dofinansowanie na pomoc prawną, można nas zatrudnić płacąc z własnej kieszeni. Wynagrodzenie za nasze usługi opiera się w zasadzie na stawce godzinowej adwokata.

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ATTORNEY | ADVOCAAT | AVOCAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., ESQ.), attorney at law and forensic auditor, assists clients with criminal matters, administrative supervision and enforcement cases, and internal and external investigations. Cases involving accusations of fraud, bribery, money laundering, corruption or violations, financial mismanagement, of international sanctions seriously disrupt a client’s operations and damage their reputation. At a client’s request, the attorney can conduct internal investigations, advice, litigate and negotiate with regulators and the Public Prosecution Service. He delivers swift solutions that address the underlying problems for urgent matters. Sometimes, his clients are injured by non-compliant conduct; sometimes they find themselves accused of the same.