Wynagrodzenie i Oplaty (PL)

Koszty poniesione przez nas kiedy zajmujemy się Państwa sprawą, takie jak opłaty wniosków o wydanie aktów, poświadczeń lub dowodów zarejestrowania oraz uiszczone opłaty sądowe, są przez nas opłacane z góry, a następnie zwracane nam przez klientów. W niektórych przypadkach możemy uznać za konieczne pobranie od klienta zaliczki. Oczywiście praca, którą wykonujemy na rzecz klienta również musi być opłacona. Nasza kancelaria obsługuje zarówno klientów płacących z własnej kieszeni, jak i tych, którzy otrzymują od Państwa Holenderskiego dofinansowanie na pomoc prawną.

1. Klienci bez prawa do dofinansowania

Jeśli Państwu nie przysługuje dofinansowanie na pomoc prawną, można nas zatrudnić płacąc z własnej kieszeni.  Wynagrodzenie za nasze usługi opiera się w zasadzie na stawce godzinowej adwokata. Te stawki godzinowe różnią się w zależności od poziomu doświadczenia i wiedzy poszczególnych adwokatów i wahają się od 140 € do 330 € (bez podatku VAT). Prowadzimy dokładną ewidencję przepracowanych dla Państwa godzin, które są dołączone do faktury, którą wręczamy klientowi. Jeżeli klient życzy sobie bardziej szczegółowego omówienia specyfikacji kosztów, adwokat z chęcią to z Państwem omówi.  Poszczególne ustalenia dotyczące stawki za godzinę mogą się czasami różnić w zależności od charakteru sprawy i możliwości finansowych klienta.

2. Dofinansowanie na pomoc prawną

Jeśli Państwa zarobki są poniżej limitu ustawowego, można ubiegać się o uzyskanie dofinansowania na pomoc prawną. Oznacza to, że państwo Holenderskie opłaca część lub całość kosztów Twojego adwokata. Wówczas pozostanie tylko do uiszczenia osobisty wkład, który my Państwu przekażemy.  Aby dowiedzieć się, czy Państwa dochody są poniżej limitu ustawowego, proszę odwiedzić stronę internetową Rady Pomocy Prawnej (www.rvr.org) . Jest to organ, który zajmuje się rozważeniem wniosków o dofinansowanie na pomoc prawną.

Pozostałe koszty

Chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że skarb państwa nie opłaca wszystkich kosztów związanych z postępowaniem sądowym. Koszty, które nie są objęte systemem pomocy prawnej dotyczą: opłat sądowych (są to opłaty pobierane przez Sąd Rejonowy i Sąd Apelacyjny za złożenie odwołania lub wniosku), kosztów uzyskania odpisów aktów, zaświadczeń lub dowodów rejestracji (w gminie, izbie gospodarczej, itp.), niektórych opłat komorników, kosztów uzyskania informacji medycznych i innych, kosztów powołania biegłego lub świadka. Koszty te trzeba opłacić we własnym zakresie i adwokat zwróci się do Państwa z prośbą o ich pokrycie.

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ATTORNEY | ADVOCAAT | AVOCAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., ESQ.), attorney at law and forensic auditor, assists clients with criminal matters, administrative supervision and enforcement cases, and internal and external investigations. Cases involving accusations of fraud, bribery, money laundering, corruption or violations, financial mismanagement, of international sanctions seriously disrupt a client’s operations and damage their reputation. At a client’s request, the attorney can conduct internal investigations, advice, litigate and negotiate with regulators and the Public Prosecution Service. He delivers swift solutions that address the underlying problems for urgent matters. Sometimes, his clients are injured by non-compliant conduct; sometimes they find themselves accused of the same.