Prawo gospodarcze

Obsługujemy podmioty gospodarcze i na bieżąco chronimy ich interesy.

  • stała lub okresowa obsługa prawna dla przedsiębiorców
  • kompleksowe doradztwo prawne (prawo cywilne, prawo spółek, prawo pracy, prawo administracyjne i prawo podatkowe)
  • przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umowy
  • udział w negocjacji umów (umowa sprzedaży, dostawy, dystrybucji, umowa agencyjna, leasingu, najmu, o dzieło, o roboty budowlane i in.)
  • polubowne zakończenie sporu, udział w mediacjach
  • prowadzenie sporów sądowych – zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi wszystkich instancji
  • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym
  • windykacja należności (postępowanie egzekucyjne)
  • reprezentowanie wierzyciela lub dłużnika w toku postępowania upadłościowego
  • prawo karne gospodarcze

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ATTORNEY | ADVOCAAT | AVOCAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., ESQ.), attorney at law and forensic auditor, assists clients with criminal matters, administrative supervision and enforcement cases, and internal and external investigations. Cases involving accusations of fraud, bribery, money laundering, corruption or violations, financial mismanagement, of international sanctions seriously disrupt a client’s operations and damage their reputation. At a client’s request, the attorney can conduct internal investigations, advice, litigate and negotiate with regulators and the Public Prosecution Service. He delivers swift solutions that address the underlying problems for urgent matters. Sometimes, his clients are injured by non-compliant conduct; sometimes they find themselves accused of the same.