Prawo karne

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach karnych. Adwokat Bas van Leeuwen czuwa nad zabezpieczeniem procesowych uprawnień Klienta i aktywnie działa na każdym etapie postępowania. Intensywna praca obrońcy lub pełnomocnika w toku czynności wykonywanych przez Policję lub Prokuraturę jest bardzo ważna z punktu widzenia ochrony interesu Klienta.

Kancelaria specjalizuje się w zakresie:

 • przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji
 • przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii
 • przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu
 • przestępstw przeciwko mieniu
 • przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu
 • przestępstw przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi
 • przestępstw przeciwko działalności instytucji państwowych
 • przestępstw skarbowych

Zapewniamy pomoc na etapie postępowania wykonawczego:

 • odroczenie wykonania kary
 • przerwa w karze
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie

Wspieramy swoich Klientów w sprawach takich jak uzyskiwanie od Skarbu Państwa odszkodowania i zadośćuczynienia za niesłuszne skazanie, zatrzymanie oraz tymczasowe aresztowanie.

Świadczymy usługi na rzecz osób pokrzywdzonych przestępstwem i reprezentujemy pokrzywdzonego w procesie karnym. Usługi dla osób pokrzywdzonych obejmują między innymi:

 • zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • prywatny akt oskarżenia
 • subsydiarny akt oskarżenia

Współpracujemy ze sprawdzonymi biurami detektywistycznymi oraz z rzeczoznawcami i biegłymi.

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ATTORNEY | ADVOCAAT | AVOCAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., ESQ.), attorney at law and forensic auditor, assists clients with criminal matters, administrative supervision and enforcement cases, and internal and external investigations. Cases involving accusations of fraud, bribery, money laundering, corruption or violations, financial mismanagement, of international sanctions seriously disrupt a client’s operations and damage their reputation. At a client’s request, the attorney can conduct internal investigations, advice, litigate and negotiate with regulators and the Public Prosecution Service. He delivers swift solutions that address the underlying problems for urgent matters. Sometimes, his clients are injured by non-compliant conduct; sometimes they find themselves accused of the same.