Prawo pracy

Czy pracodawca mógł rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? Jak przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy?

Kancelaria posiada doświadczenie w doradztwie w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia.

  • reprezentacja zarówno pracodawców, jak i pracowników w sporach sądowych przed sądami oraz prowadzenie negocjacji ugodowych
  • wypadki przy pracy (m.in. postępowanie powypadkowe, roszczenia pracowników)
  • nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy – doradztwo i prowadzenie negocjacji
  • roszczenia związane z niezgodnym z prawem lub nieuzasadnionym rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia
  • dochodzenie roszczeń z tytułu wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych
  • dochodzenie roszczeń dotyczących mobbingu i nierównego traktowania, a także ochrona przed roszczeniami dotyczącymi mobbingu i dyskryminacji
  • reprezentacja w sporach sądowych przed sądami wszystkich instancji, na terenie całego kraju, a także negocjacje ugodowe
  • przygotowanie opinii prawnych

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ATTORNEY | ADVOCAAT | AVOCAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., ESQ.), attorney at law and forensic auditor, assists clients with criminal matters, administrative supervision and enforcement cases, and internal and external investigations. Cases involving accusations of fraud, bribery, money laundering, corruption or violations, financial mismanagement, of international sanctions seriously disrupt a client’s operations and damage their reputation. At a client’s request, the attorney can conduct internal investigations, advice, litigate and negotiate with regulators and the Public Prosecution Service. He delivers swift solutions that address the underlying problems for urgent matters. Sometimes, his clients are injured by non-compliant conduct; sometimes they find themselves accused of the same.