Spory sądowe

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w zakresie prowadzonych postępowań sądowych oraz na etapie postępowań egzekucyjnych. Świadczymy pomoc prawną w zakresie postępowań cywilnych, gospodarczych i karnych we wszystkich instancjach.

Reprezentując Klientów w celu sprawnego odzyskania ich należności, do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie – aby zapewnić maksymalnie szybkie i skuteczne zabezpieczenie oraz zaspokojenie ich roszczeń.

Oferujemy rzetelność, zaangażowanie i dyskrecję.

  • dochodzenie naprawienia szkody (np. szkoda komunikacyjna, wypadek pracowniczy, błąd w sztuce lekarskiej, zniszczenie mienia)
  • dochodzenie roszczeń związanych z zaciągniętymi zobowiązaniami umownymi
  • regulacja stanu prawnego i korzystania z nieruchomości (np. wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, ustanowienie służebności przesyłu, uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, zasiedzenie, sądowe zniesienie współwłasności, stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej, opróżnienie lokalu mieszkalnego)
  • dochodzenie roszczeń pracowniczych (np. wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, mobbing, ochrona dóbr osobistych pracowników)
  • postępowanie przeciwegzekucyjne (np. pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego, zwolnienie przedmiotu od egzekucji)

Kancelaria oferuje także wsparcie Klientom na etapie przedsądowym:

  • wezwanie do zapłaty
  • pozyskiwanie niezbędnych dokumentów
  • negocjacje i postępowanie mediacyjne
  • projekty i opiniowanie umów
  • ugody pozasądowe

BAS A.S. VAN LEEUWEN, ATTORNEY | ADVOCAAT | AVOCAT

MR. BAS A.S. VAN LEEUWEN (LL.M., ESQ.), attorney at law and forensic auditor, assists clients with criminal matters, administrative supervision and enforcement cases, and internal and external investigations. Cases involving accusations of fraud, bribery, money laundering, corruption or violations, financial mismanagement, of international sanctions seriously disrupt a client’s operations and damage their reputation. At a client’s request, the attorney can conduct internal investigations, advice, litigate and negotiate with regulators and the Public Prosecution Service. He delivers swift solutions that address the underlying problems for urgent matters. Sometimes, his clients are injured by non-compliant conduct; sometimes they find themselves accused of the same.