Mr. Bas A.S. van Leeuwen (LL.M., Esq.), adwokat

Członek Holenderskiej Izby Adwokackiej. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Utrechcie. Prawnik BAS A.S. VAN LEEUWEN ma tytuł magistra prawa i kontynuował studia jako prawnik w Amsterdam Bar Association. Przez lata zdobył cenne doświadczenie i umiejętności w renomowanej kancelarii prawnej w Amsterdamie. Po zdaniu egzaminu adwokackiego rozpoczął praktykę jako indywidualna kancelaria prawna. Specjalizuje się w prawie cywilnym, karnym i handlowym. Ma duże doświadczenie w prowadzeniu skomplikowanych postępowań sądowych. Aktywnie uczestniczy w szkoleniach z wielu dziedzin prawa i stale podnosi swoje umiejętności. Spędził setki godzin w salach sądowych i brał udział w sprawach cywilnych i karnych. Wykorzystując swoje doświadczenie, koncentruje się na obsłudze prawnej klientów indywidualnych w powszechnie rozumianych sprawach cywilnych, korporacyjnych, rodzinnych, administracyjnych i pracowniczych.

Posiadamy bogate doświadczenie w sprawach karnych. Adwokat Bas van Leeuwen czuwa nad zabezpieczeniem procesowych uprawnień Klienta i aktywnie działa na każdym etapie postępowania. Intensywna praca obrońcy lub pełnomocnika w toku czynności wykonywanych

Read More >

Jak napisać pozew o rozwód? Jak uzyskać alimenty od byłego małżonka? Co z kredytem hipotecznym po rozwodzie? Jak uregulować kontakty z dzieckiem? Kiedy dziadkowie mogą domagać się ustalenia kontaktów z wnukiem?  Kancelaria specjalizuje się w

Read More >

Specjalizacja Kancelarii to kompleksowa obsługa prawna spraw cywilnych, w szczególności prowadzenie postępowań sądowych przed sądami wszystkich instancji. Świadczymy szeroko zakrojoną pomoc prawną celem należytego zabezpieczenia interesów Klienta. dochodzenie należności na drodze przedsądowej,

Read More >

Zapewniamy wsparcie i reprezentację Klienta na każdym etapie sprawy – począwszy od organu urzędowego, przez samorządowe kolegium odwoławcze (SKO) bądź też inne organy odwoławcze, Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) i Naczelny Sąd Administracyjny

Read More >

Czy pracodawca mógł rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia? Jak przeciwdziałać mobbingowi w miejscu pracy? Kancelaria posiada doświadczenie w doradztwie w zakresie prawnych aspektów zatrudnienia. reprezentacja zarówno pracodawców, jak i pracowników w

Read More >

Kancelaria posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w zakresie prowadzonych postępowań sądowych oraz na etapie postępowań egzekucyjnych. Świadczymy pomoc prawną w zakresie postępowań cywilnych, gospodarczych i karnych we wszystkich instancjach. Reprezentując Klientów

Read More >

Obsługujemy podmioty gospodarcze i na bieżąco chronimy ich interesy. stała lub okresowa obsługa prawna dla przedsiębiorców kompleksowe doradztwo prawne (prawo cywilne, prawo spółek, prawo pracy, prawo administracyjne i prawo podatkowe) przygotowywanie, opiniowanie

Read More >

Posiadamy bogate doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań z tytułu szkody na osobie i szkody rzeczowej. Kancelaria z sukcesami reprezentuje i wspiera Klientów na etapie postępowania likwidacyjnego przed towarzystwami ubezpieczeń, a także na etapie

Read More >

Previous Story

O kancelarii – Co nas wyróżnia?

Next Story

Nasze biuro mieści się w Utrecht